پیش از گشودن بسته بندی ابتدا دور تا دور آن را نگاه کنید تا روی جعبه آسیب بزرگ وجود نداشته باشد. منظور از آسیب بزرگ، آسیب­هایی است که ممکن است سلامت اتصال را تهدید نماید. اتصال را با احتیاط از جعبه خارج نموده و اطراف و داخل آن را به صورت چشمی بازرسی نمایید. هیچ گونه آسیب در بدنه و سطح داخلی نباید روی اتصال وجود داشته باشد.

توجه: در صورت مشاهده هرگونه آسیب در بدنه اتصال با شرکت پیشرو تجهیز انرژی تماس حاصل فرمایید.