هرگز در مورد اتصالات لاستیکی توصیه نمی­گردد که از عایق خارجی در هنگام نصب استفاده گردد. اما در صورت الزام به استفاده از آن، عایق خارجی باید به سادگی قابل برداشتن باشد تا مشکلی برای بازدید­های دوره­ای اتصال پیش نیاید. همچنین باید توجه گردد که عایق خارجی نباید باعث ایجاد محدودیت حرکتی در اتصال گردد.

هرگز در نزدیکی اتصال جوشکاری صورت نگیرد. پاشش جوش احتمال آسیب به لاستیک را به شدت افزایش می­دهد. در صورت الزام به جوش کاری، باید از یک پوشش مخصوص جوش کاری برای این منظور استفاده گردد.

 

 

شکل ۱۰: بازرسی چشمی اتصال پیش از نصب