۱/ بازرسی پیش از بارگذاری

بررسی گردد که هرگونه ترک یا علامتی مبنی بر وجود آسیب در لایه تقویتی (منجید) در اتصال وجود نداشته باشد. این عمل با استفاده از بازرسی چشمی صورت پذیرد. در صورت وجود هرگونه آسیب در اتصال فوراً با شرکت پیشرو تجهیز انرژی تماس حاصل گردد.

۲/ بازرسی پس از شروع بارگذاری

یک هفته پس از بارگذاری، پیچ­ها مورد بازرسی قرار گیرند تا در صورت نیاز و به مقدار لازم سفت شوند. گاهی ممکن است (به علت خاصیت لاستیک استفاده شده در ساخت اتصال و واشر لاستیکی) پیچ­ها کمی نیاز به سفت شدن داشته باشند.

توجه: در صورتی که نیاز به سفت کردن پیچ­ها در حجم گسترده باشد باید سیستم از زیر فشار خارج شده و سپس سفت گردد.

پیشنهاد می­گردد بازرسی هر شش ماه یکبار به صورت دوره­ای صورت گرفته و مواردی از قبیل نشتی، شل شدن پیچ­ها وجود ترک در لایه بیرونی لاستیک و هرگونه نشانه مبنی بر عدم کارایی مناسب آن بررسی گردد. ترک مخرب روی سطح بیرونی ترکی است که یا نخ­های منجید از داخل آن بیرون زده باشند یا عمق ترک به گونه­ای باشد که الیاف تقویتی (منجید) از داخل ترک مشخص باشند.