کاورهای نسوز عموماً به منظور عبور ایمن سیال بدون اختلال با محیط خارج (برای نمونه کاور بارگیرخانه شرکت های سیمانی)، یا محافظت تجهیزات در مقابل آلودگی محیط خارجی (کاور جک های هیدرولیک) و یا محافظت تجهیزات در مقابل حرارت خارجی و پاشش مذاب مورد استفاده قرار می­گیرند. بسته به محل استفاه و ابعاد، این کاورها می­تواند از جنس­های مختلف شامل سیلیکون، PTFE، PVC و یا انواع خاص Glass fabric تولید گردد.